Аукціон відбудеться в ІТС “УМВБ-онлайн” Біржі з можливістю віддаленого доступу (у браузері або поза браузером (рекомендується),
та можливістю використання кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) для участі в аукціоні,
вчинення правочинів, а також підписання договору купівлі-продажу
НАЗВА
ЗМІСТ
Тип (алгоритм) проведення аукціону
Аукціон на підвищення ціни (англійський аукціон) ⇑
Реєстраційний внесок, грн.
51,00
Розмір заставних коштів
20 % від початкової вартості пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції
Час реєстрації для участі в аукціоні
з 10-30 до 10-45 дня проведення аукціону
Час початку аукціону
11.00
Час, для введення цінових пропозицій учасників протягом аукціону
30 секунд
Комісійна винагорода Біржі
2,5 % від вартості придбаних пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції (сплачується Покупцем)
До аукціону допускаються покупці, які:
 • пройшли ідентифікацію та акредитацію на Біржі;
 • перерахували до 18:00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону, на поточний банківський рахунок Біржі заставні кошти по всіх лотах, за якими покупець має бажання взяти участь в аукціоні, та реєстраційний внесок;
 • отримали логін і пароль для доступу до ІТС «УМВБ-онлайн»;
 • подали через ІТС «УМВБ-онлайн» відповідну заяву на участь в аукціоні.
У разі не проходження покупцем ідентифікації та акредитації на Біржі та/або незабезпечення покупцем наявності на поточному банківському рахунку Біржі суми заставних коштів, покупець не допускається до участі в аукціоні.
Кінцевий термін прийому документів від покупців – за три робочі дні до дня проведення аукціону. Подані для акредитації документи розглядаються Біржею в 3-денний термін з дати їх надходження, за результатами чого приймається рішення про акредитацію Покупця або відмову йому в акредитації. Про прийняте рішення Біржа повідомляє Покупця шляхом направлення письмового або електронного повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації, а також забезпеченням акредитованого Покупця логіном і паролем для доступу до ІТС «УМВБ-онлайн».
Сплата покупцями заставних коштів (20 % від початкової вартості пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції), та реєстраційних внесків (51,00 грн.), здійснюється на поточний банківський рахунок IBAN Біржі, а саме:
рахунок IBAN: UA35 380805 00000000 26008172336
Одержувач: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 31813611.
Реєстрація акредитованих учасників в аукціоні:
Реєстрація акредитованих учасників в аукціоні (учасників, в яких наявні логін і пароль для доступу до ІТС “УМВБ-онлайн”), а також акцепт покупцями оферти продавця в ІТС «УМВБ-онлайн», здійснюється з використанням електронного підпису:
Ключ RSA (алгоритм RSA Біржі) (рекомендовано);
Ключ RSA (алгоритм RSA Біржі) формується учасниками аукціону засобами ІТС «УМВБ-онлайн» (інструкція щодо формування та реєстрації ключа RSA в ІТС “УМВБ-онлайн”, а також реєстрації учасника в аукціоні); 
КЕП (кваліфікований електронний підпис).
У разі наявності технічної можливості, учасниками аукціону та Біржею може використовуватись КЕП для участі в аукціоні, вчинення правочинів, а також підписання Договору купівлі-продажу пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції (Додаток 6 до Регламенту) (інструкція  щодо реєстрації КЕП в ІТС “УМВБ-онлайн”, а також реєстрації учасника в аукціоні).
Застосування КЕП вважається аналогом власноручного підпису. Застосування учасниками аукціону та Біржею КЕП забезпечується технічними можливостями інтегрованого в ІТС «УМВБ-онлайн» комплексу користувача ЦСК “ІІТ Користувач ЦСК-1”.
Контактні особи Біржі:
 • Євген Єгорушков, контактний телефон: (044) 461-54-24, E-mail: eegorushkov@uice.com.ua
 • Ольга Пендзин, контактний телефон: (044) 461-54-39, E-mail: olgauice@gmail.com

Для проходження ідентифікації та акредитації покупець повинен надати Біржі в паперовому або електронному вигляді (із КЕП):

Для надання Біржі в електронному вигляді (із застосуванням КЕП) документів необхідних для ідентифікації та акредитації Ви можете скористатись сервісом “Акредитація онлайн”. Для цього Вам необхідно ЗАВАНТАЖИТИ та встановити інсталяційний пакет ІТС «УМВБ-онлайн» (включає плагін Microsoft Silverlight), та перейти на сторінку «Акредитація онлайн» (посилання на сторінку «Акредитація онлайн» розміщено на сторінці входу в ІТС «УМВБ-онлайн», під формою автентифікації користувача).

Біржа має право вимагати від Покупців додаткові документи, необхідні для участі в аукціоні, з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (із змінами), а також інші документи відповідно до вимог чинного законодавства.

 • Засвідчену Заяву на акредитацію (Додаток 5 до Регламенту);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Статуту (або іншого документу, що підтверджує наявність зареєстрованого статуту);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або іншого документу, що підтверджує реєстрацію юридичної особи);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію документу у формі довідки або відомостей з ЄДРПОУ (за наявності);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Витягу з реєстру платників ПДВ (у випадку реєстрації юридичної особи як платника ПДВ);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Витягу з реєстру платників єдиного податку (у випадку реєстрації юридичної особи як платника єдиного податку);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію документу, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи;
 • Засвідчені у встановленому порядоку копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) керівника юридичної особи;
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Довіреності (Додаток 4 до Регламенту) або іншого документу на уповноважену особу, яка представляє юридичну особу та визначає його повноваження в рамках Аукціону (право участі в Аукціоні, виконання операцій в ІТС «УМВБ-онлайн», підписання документів за підсумками Аукціонів тощо);
 • Засвідчені у встановленому порядку копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) уповноваженої особи.

Біржа має право вимагати від Покупців додаткові документи, необхідні для участі в аукціоні, з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (із змінами), а також інші документи відповідно до вимог чинного законодавства.

Технічні вимоги для роботи в ІТС “УМВБ-онлайн”:
Документи для ознайомлення: