Розклад аукціонів Товарної біржі

Майно пропонується до продажу ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА” КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК “УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05905674, що знаходиться за адресою: 04136, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 13 (надалі – ПрАТ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА”, Продавець).

 

Аукціон з продажу майна ПрАТ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА” (надалі – Аукціон) відбудеться 08 квітня 2019 року о 10:00 на торговельному майданчику Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» (надалі – УТБ «Контрактовий дім УМВБ», Біржа) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1.

 

Бюлетень аукціону з продажу майна

 

Основні умови Аукціону:

НазваЗміст
Форма проведення Аукціонуодносторонній аукціон «з голосу»
Час реєстрації для участі в Аукціоніз 09:00 до 09:50 дня проведення Аукціону
Час початку Аукціону10:00
Крок Аукціону, грн.10,00
Гарантійний внесокне передбачений умовами Регламенту
Комісійна винагорода Біржісплачується Продавцем*

_________________________

*згідно із умовами Договору про надання послуг з організації та проведення аукціонів з продажу майна, укладеного між Продавцем та Біржою.

 

Для участі в Аукціоні Покупець подає на Біржу:

1) два примірники Заявки на купівлю майна (відповідальність за інформацію, яка зазначена у Заявці на купівлю майна, несе Покупець);

2) доручення уповноваженим особам Покупця на право вчинення на Аукціоні дій від його імені та за його рахунок.

 

Приймання Заявок на купівлю майна починається з дня розміщення на веб-сайті Біржі оголошення про проведення Аукціону.

Заявки на купівлю майна приймаються за адресою Біржі: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, кожного робочого дня з 09:00 до 18:00 години (в п’ятницю та передсвяткові дні – до 16:45), обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Приймання Заявок на купівлю майна припиняється о 18:00 годині 05 квітня 2019 року.

Заявки на купівлю майна, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

 

Покупець має право:

  • подати лише одну Заявку на купівлю майна за конкретним лотом;
  • придбати на Аукціоні майно в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у Заявці на купівлю майна;
  • відкликати Заявку на купівлю майна або внести зміни до неї до закінчення строку її подання.

 

З метою виконання Біржою функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», покупцем в тому числі, але не виключно, надається:

Біржа має право вимагати від покупців подання додаткових документів, які засвідчують їх право на вчиняти відповідні дії на Біржі.

 

Відомості про майно, що зазначені в аукціонному бюлетені та пропонуються до продажу на Аукціоні, потенційні покупці можуть отримати в ПрАТ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА” (04136, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 13) щодня (крім вихідних днів) з 09:00 до 18:00 години після укладення з ПрАТ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА” договору про умови забезпечення конфіденційності інформації.

Телефон контактної особи ПрАТ “ВИДАВНИЦТВО “КИЇВСЬКА ПРАВДА”:  (044) 443-01-00.

 

Контактні особи Біржі:

  • Євген Єгорушков, контактний телефон: (044) 461-54-24, E-mail: eegorushkov@uice.com.ua
  • Ольга Пендзин, контактний телефон: (044) 461-54-39, E-mail: olgauice@gmail.com

 

Документи для ознайомлення:

  1. Регламент про надання послуг з організації та проведення на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» аукціонів з продажу майна (нова редакція) (надалі –Регламент);
  2. Заявка на купівлю майна;
  3. Проект договору купівлі-продажу майна.