Увага! Відповідно до пункту 32 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ № 570 від 16.10.2014 р., особи, які не беруть участі в аукціоні, зокрема представники засобів масової інформації та громадських організацій, а також запрошені біржею особи, можуть бути присутніми на аукціоні виключно за рішенням Аукціонного комітету. Реєстрація та допуск до аукціону здійснюється за умови предявлення паспорту або іншого документу, який посвідчує особу.

 

Бюлетень аукціону № 19-УМВБ з продажу скрапленого газу

 

Сплата учасником аукціону гарантійного внеску (5% заявленого обсягу закупівлі) здійснюється на один з розрахункових рахунків Біржі, а саме:

№26504053100211 в Філії “Київське головне регіональне управління”

ПАТ КБ „ПриватБанк”, МФО 321842

Р/р 26006710746130 “Райффайзен банк Аваль” м. Київ,

МФО 380805, Код ЄДРПОУ22877057

одержувач ПрАТ “Українська Міжбанківська Валютна Біржа”

код ЄДРПОУ 22877057.

Аукціон відбудеться за адресою: м.Київ, вул Межигірська, 1.

Контактні особи біржі:

Інна Гриненко (044) 461-54-39, igrinenko@uice.com.ua

Володимир Квіренко (044) 461-54-24, volodymyr.kvirenko@gmail.com

 

Суб’єкти господарювання, які бажають приймати участь в аукціонах в якості покупців повинні укласти з Біржею договори про надання послуг не пізніше ніж до 18.00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону.

Договір про надання послуг

Для укладення договору про надання послуг покупець надає Біржі копії наступних документів, завірених підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою покупця:

1) Копію Статуту підприємства в останній редакції або іншого установчого документу (з змінами та доповненнями);

2) Копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3) Копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);

4) Копію Свідоцтва платника єдиного податку (за наявності);

5) Копію документу, що засвідчує повноваження керівника підприємства;

6) Копію паспорта керівника та індивідуального податкового номеру;

7) Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси юридичної особи, з зазначенням його повноважень (в разі підписання договору уповноваженою особою, згідно п.4.2. Регламенту);

8) Копію паспорта та індивідуального податкового номеру уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи (в разі підписання договору уповноваженою особою, згідно п.4.2. Регламенту).

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи, необхідні для участі в аукціоні, в тому числі, але не виключно з метою виконання функцій суб’єкта фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

 

Для участі в аукціоні покупець подає Біржі аукціонну документацію:

1) заявку на участь в аукціоні за встановленою Аукціонним комітетом формою із зазначенням лотів;

2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження;

Замовлення приймаються, з моменту публікації бюлетеню на сайті, в робочі дні з 9.00 до 18.00 у кімнаті 22 (торговий зал) м.Київ, вул Межигірська, 1.

Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 09.07.2015р.

Заявка на участь в аукціоні з пpодажу скрапленого газу

Доручення що засвідчує повноваження уповноваженої особи учасника аукціону з продажу скрапленого газу

Регламент організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” (далі – Регламент) затвердженного Протоколом Аукціонного комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу № 2 від 19.11.2014 р., відповідно до постанови КМУ №570 від 16.10.2014р.

Типовий договір купівлі-продажу скрапленого газу

 

Загальний порядок подання заявок на участь в аукцоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено Регламентом.