НовиниНовини Товарної біржіРозклад аукціонів Товарної біржі

Аукціон відбуватиметься у системі електронних аукціонів УМВБ з можливістю віддаленого доступу.

Учасниками даного аукціону можуть бути лише покупці-нерезиденти.

Бюлетень аукціону №2К-ОРР

Для того, щоб взяти участь в аукціоні, необхідно пройти процедуру акредитації.

Документи, які надаються для акредитації Покупця (в електронному вигляді):

1) заява на акредитацію;
2) договір оренди брокерського місця або договір брокерського обслуговування;
3) засвідчена в установленому порядку копія Статуту або іншого установчого документу (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
4) засвідчена в установленому порядку копія Виписки і / або Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
5) засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджують повноваження керівника (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
6) опитувальник клієнта Біржі;
7) документ, що підтверджує повноваження особи або осіб, які виконують операції в СЕА від імені Учасників (далі – Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи або таких осіб, в письмовій формі. Документ повинен бути підписаний керівником (або особою, яка має право підпису) і завірений печаткою підприємства.

Згідно Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Біржа зобов’язана проводити ідентифікацію клієнтів. Для проходження ідентифікації Покупцеві необхідно надати перелік документів.

Регламент організації та проведення на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» електронних біржових аукціонів з продажу карбаміду, аміаку та інших хімічних продуктів

Адреса для доступу до електронних аукціонів:

https://au.uice.com.ua/

З питань акредитації та умов проведення аукціонів звертайтеся до

Володимира Квіренка +38 (044) 461-54-24, +38 (068) 939-16-98, vkvirenko@uice.com.ua

Ольги Богданової +38 (044) 233-63-75, +38 (067) 508-68-81, obogdanova@uice.com.ua