Пам’ятні монети України, сувенірна та супутня продукція пропонуються до продажу Національним банком України

Аукціон відбудеться в Cистемі електронних торгів Біржі з можливістю віддаленого доступу,

а саме: у браузері або поза браузером (рекомендується)

 

Назва
Зміст
Реєстраційний внесок, грн.
51,00
Розмір заставних коштів
20 % від початкової вартості пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції
Час реєстрації для участі в аукціоні
з 10-30 до 10-45 дня проведення аукціону
Час початку аукціону
11.00
Крок аукціону, грн.
150,00 грн.
Час, для введення цінових пропозицій учасників протягом аукціону
1 хвилина
Комісійна винагорода Біржі
2,5 % від вартості придбаних пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції (сплачується Покупцем)

 

До аукціону допускаються покупці, які:

 • пройшли ідентифікацію та акредитацію на Біржі;
 • перерахували до 18:00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону, на поточний банківський рахунок Біржі заставні кошти по всіх лотах, за якими покупець має бажання взяти участь в аукціоні, та реєстраційний внесок;
 • отримали логін і пароль для доступу до Системи електронних торгів Біржі та пройшли обов’язкову реєстрацію.

Кінцевий термін прийому документів від покупців – за три робочі дні до дня проведення аукціону.

Після проходження ідентифікації та акредитації, покупець отримає дані доступу (логін та пароль) до Системи електронних торгів Біржі з подальшими інструкціями.

У разі не проходження покупцем ідентифікації та акредитації на Біржі та/або незабезпечення покупцем наявності на поточному банківському рахунку Біржі суми заставних коштів, покупець не допускається до участі в аукціоні.

Сплата покупцями заставних коштів (20 % від початкової вартості пам’ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції), та реєстраційних внесків (51,00 грн.), здійснюється на поточний банківський рахунок IBAN Біржі, а саме:

рахунок IBAN: UA35 380805 00000000 26008172336

Одержувач: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 31813611.

Контактні особи Біржі:

 • Євген Єгорушков, контактний телефон: (044) 461-54-24, E-mail: eegorushkov@uice.com.ua
 • Ольга Пендзин, контактний телефон: (044) 461-54-39, E-mail: olgauice@gmail.com

Для проходження ідентифікації та акредитації кожен покупець повинен надати Біржі в паперовому вигляді наступні документи:

 • Засвідчену заяву на акредитацію (Додаток 5 до Регламенту);
 • Засвідчену у встановленому порядку (підписом цієї особи) копію паспорту;
 • Засвідчену у встановленому порядку (підписом цієї особи) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків);
 • Засвідчену Анкету-Опитувальник фізичної особи з фінансового моніторингу.

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи, необхідні для ідентифікації та акредитації, в тому числі, але не виключно, з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 • Засвідчену заяву на акредитацію (Додаток 5 до Регламенту);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Статуту підприємства в останній редакції або іншого установчого документу (із змінами та доповненнями);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Виписки/Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Свідоцтва про реєстрацію / Витягу з реєстру платника податку на додану вартість (за наявності);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію Свідоцтва / Витягу з реєстру платника єдиного податку (за наявності);
 • Засвідчену у встановленому порядку копію документу, що засвідчує повноваження керівника підприємства;
 • Засвідчені у встановленому порядку копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) керівника;
 • Засвідчену довіреність (Додаток 4 до Регламенту) уповноваженої особи покупця на право виконання операцій в Cистемі електронних торгів, участі в аукціонах від імені та за рахунок покупця та підписання документів за підсумками аукціонів;
 • Засвідчені у встановленому порядку копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) уповноваженої особи;
 • Засвідчену Анкету-Опитувальник юридичної особи з фінансового моніторингу.

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи, необхідні для ідентифікації та акредитації, в тому числі, але не виключно, з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Технічні вимоги для роботи в Системі електронних торгів Біржі: