Скраплений газ пропонується до продажу ПАТ “УКРНАФТА”

Увага! Аукціон буде проведено за умови дотримання вимог та заходів, визначених Постановою КМУ №211 від 11 березня 2020 року із змінами, якою в Україні офіційно введено карантин для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до пункту 32 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ № 570 від 16.10.2014 р. (із змінами) (надалі – Порядок), особи, які не беруть участі в аукціоні, зокрема представники засобів масової інформації та громадських організацій, а також запрошені біржею особи, можуть бути присутніми на аукціоні виключно за рішенням Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (надалі – Аукціонний комітет). Реєстрація та допуск до аукціону здійснюється за умови пред’явлення паспорту або іншого документу, який посвідчує особу.

Аукціон відбудеться у формі торгів “з голосу” за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.

Суб’єкти господарювання, які бажають приймати участь в аукціоні в якості покупців, до 18.00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону повинні:

 1. Укласти з Біржою договір про надання послуг* (перелік необхідних для укладення договору документів наведено нижче)
 2. Подати аукціонну документацію, а саме:

Для участі в аукціоні та подальшого укладення договорів купівлі-продажу скрапленого газу, або під час подачі заявки на участь в аукціоні покупець, який має намір придбати скрапленний газ на умовах транспортування залізничним транспортом, зобов’язаний надати біржі нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції.

Заявки на участь в аукціоні приймаються за адресою Біржі: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, кімната 209, кожного робочого дня з 9.00 до 18.00 години.

Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня розміщення на веб-сайті Біржі оголошення про проведення аукціону.

Приймання заявок на участь в аукціоні припиняється о 18.00 годині 19.05.2022 р. 

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

Сплата покупцями гарантійного внеску (5 % заявленого обсягу закупівлі) здійснюється на один з поточних банківських рахунків Біржі, а саме:

  • рахунок IBAN UA353808050000000026008172336 в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” м. Київ, МФО 380805;
  • рахунок IBAN UA563348510000000000026502233 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

Одержувач: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 31813611.

Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу:

«Гарантійний внесок для участі в аукціоні № ___________ від «__»_________20__ р. по Договору № ____ від ________ 20__ р. Без ПДВ».

Контактні особи Біржі:

 • Євген Єгорушков, контактний телефон: (044) 461-54-24, E-mail: eegorushkov@uice.com.ua

*Для укладення договору про надання послуг, покупець надає Біржі копії наступних документів

 • Статут (рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) та опис документів, що надаються для проведення реєстраційної дії з унікальним номером «Код»);
 • Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про реєстрацію покупця;
 • Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (у випадку реєстрації покупця платником податку на додану вартість);
 • Свідоцтво платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (у випадку реєстрації покупця платником єдиного податку);
 • Документ, що підтверджує призначення керівника покупця на посаду та його повноваження;
 • Паспорт (1, 2, 3, 11 (12) сторінки) та реєстраційний номер облікової картки платника податку керівника покупця;
 • Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси покупця, з зазначенням переліку та строку дії повноважень уповноваженої особи (у випадку підписання уповноваженою особою договору та інших документів);
 • Паспорт (1, 2, 3, 11 (12) сторінки) та реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи, що буде представляти інтереси покупця (у випадку підписання уповноваженою особою договору та інших документів).

Копії вищезазначених документів надаються:

 – юридичними особами – завіреними підписом керівника (його уповноваженої особи) та печаткою юридичної особи (у разі наявності);

 – фізичними особами-підприємцями – завіреними підписом фізичної особи-підприємця та його печаткою (у разі наявності). У випадку, якщо фізична особа-підприємець діє без печатки, довіреність на уповноважену ним особу посвідчується нотаріально.

Зазначені документи для укладення договору про надання послуг приймаються за адресою Біржі: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, кімната 209, кожного робочого дня з 9.00 до 18.00 години. 

Для укладення договору про надання послуг, з метою виконання Біржою функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», покупцем в тому числі, але не виключно, надається:

**Анкета-Опитувальник юридичної особи резидента з фінансового моніторингу також надається фізичною особою – підприємцем.

Документи для ознайомлення