Увага! Відповідно до пункту 53 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ № 570 від 16.10.2014 р. (із змінами) (надалі – Порядок), покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 10 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.

Відповідно до пункту 54 Порядку, покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі за три робочих дні до проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, для узагальнення та подання інформації аукціонному комітетові.

 

Бюлетень спеціалізованого аукціону № 56(229)-2 з продажу скрапленого газу для потреб населення

 

Спеціалізований аукціон відбудеться у формі торгів “з голосу” за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.

Суб’єкти господарювання, які бажають приймати участь у спеціалізованому аукціоні в якості покупців, до 18.00 години робочого дня, що передує дню проведення спеціалізованого аукціону повинні:

 1. Укласти з Біржою договір про надання послуг* (перелік необхідних для укладення договору документів наведено нижче);
 2. Подати аукціонну документацію, а саме:

2.1. Заявку на участь в спеціалізованому аукціоні із зазначенням лотів;

Приймання заявок на участь в спеціалізованому аукціоні починається з дня розміщення на веб-сайті Біржі оголошення про проведення аукціону.

Заявки на участь в спеціалізованому аукціоні приймаються за адресою Біржі: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, кімната 210, кожного робочого дня з 9.00 до 18.00 години.

Приймання заявок на участь в спеціалізованому аукціоні припиняється о 18-00 годині 22.08.2019 р. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

2.2. Завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

Сплата покупцями гарантійного внеску (5 % заявленого обсягу закупівлі) здійснюється на один з рахунків Біржі, а саме:

1) п/р № 26008172336 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805;

2) п/р № 26502233 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

Одержувач: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 31813611.

Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу:

«Гарантійний внесок для участі в спеціалізованому аукціоні № ________ від «__»_________20__ р. по Договору № ____ від ________ 201__ р. Без ПДВ».

2.3. Документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження (на кожен аукціон окремо).

 

Контактні особи Біржі:

 • Ольга Пендзин, контактний телефон: (044) 461-54-39, E-mail: olgauice@gmail.com
 • Євген Єгорушков, контактний телефон: (044) 461-54-24, E-mail: eegorushkov@uice.com.ua

 

*Для укладення договору про надання послуг, покупець надає Біржі копії наступних документів:

1) Статут (рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) та опис документів, що надаються для проведення реєстраційної дії з унікальним номером «Код»);

2) Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про реєстрацію покупця;

3) Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (у випадку реєстрації покупця платником податку на додану вартість);

4) Свідоцтво платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (у випадку реєстрації покупця платником єдиного податку);

5) Документ, що підтверджує призначення керівника покупця на посаду та його повноваження;

6) Паспорт (1, 2, 3, 11 (12) сторінки) та реєстраційний номер облікової картки платника податку керівника покупця;

7) Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси покупця, з зазначенням переліку та строку дії повноважень уповноваженої особи (у випадку підписання уповноваженою особою договору та інших документів);

8) Паспорт (1, 2, 3, 11 (12) сторінки) та  реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи, що буде представляти інтереси  покупця (у випадку підписання уповноваженою особою договору та інших документів).

9) Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки із скрапленим газом;

10) Документи, що підтверджують наявність у покупця власних або орендованих аварійно-диспетчерської служби, оперативного зв’язку 104, підрозділів аварійно-відновних робіт та виробничої бази, необхідної для виконання всіх видів робіт для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання;

11) Документи, що підтверджують наявність власних або орендованих майнових об’єктів (крім автомобільних газозаправних станцій).

Копії вищезазначених документів надаються:

 • юридичними особами – завіреними підписом керівника (його уповноваженої особи) та печаткою юридичної особи (у разі наявності);
 • фізичними особами-підприємцями: завіреними підписом фізичної особи-підприємця та його печаткою (у разі наявності). У випадку, якщо фізична особа-підприємець діє без печатки, довіреність на уповноважену ним особу посвідчується нотаріально.

Для укладення договору про надання послуг, з метою виконання Біржою функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», покупцем в тому числі, але не виключно, надається:

Зазначені документи для укладення договору про надання послуг приймаються за адресою Біржі: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, кімната 210, кожного робочого дня з 9.00 до 18.00 години. 

 

Документи для ознайомлення:

 1. Договір про надання послуг;
 2. Заявка на участь в спеціалізованому аукціоні;
 3. Довіреність на вчинення дій під час спеціалізованого аукціону;
 4. Регламент організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» (далі – Регламент) затверджений Аукціонним комітетом (Протокол № 75 від 04.12.2017 р.), відповідно до Порядку;
 5. Типовий договір купівлі-продажу скрапленого газу ПАТ “УКРНАФТА” (скраплений газ ДСТУ 4047-2001);
 6. Типовий договір купівлі-продажу скрапленого газу ПАТ “УКРНАФТА” (газ нафтовий скраплений марки А, ДСТУ ЕN589:17).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

**Анкета-Опитувальник юридичної особи резидента з фінансового моніторингу також надається фізичною особою – підприємцем.