НовиниНовини Фондової біржіРозклад аукціонів Фондової біржі

Торги із продажу пакетів акцій акціонерних товариств здійснюються у формі приватизаційних аукціонів відповідно Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України (надалі – Фонд), Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (із змінами), та Правил приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, зареєстрованих у НКЦПФР.

Продавцем на аукціонах виступає Фонд державного майна України, а покупцями можуть бути юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного законодавства України мають право на придбання майна в процесі приватизації.

 

Біржовий бюлетень

 

Інформаційне повідомлення щодо ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

Інформаційне повідомлення щодо ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»

 

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України “Про приватизацію державного майна” не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” та Закону України “Про санкції”.

 

Розмір гарантійного внеску становить 5 відсотків від початкової ціни об’єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати. Реєстраційний внесок становить 17 грн.

Розрахункові реквізити для сплати гарантійних та реєстраційних внесків:

 

Поточний рахунок Біржі № 26006710746130 в «Райффайзен банк Аваль» м. Київ,

МФО 380805,

Ідентифікаційний код Біржі 22877057;

 

Поточний рахунок Біржі № 26502750 в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк»,

МФО 334851,

Ідентифікаційний код Біржі 22877057.

Гарантійний та реєстраційні внески сплачуються окремо відповідно до кожного замовлення, які в свою чергу були подані окремо по кожній позиції Біржового бюлетеня, до 15:00 дня, що передує дню проведення аукціону.

 

Замовлення на придбання акцій. Замовлення подається у двох примірниках до 13:00 дня, що передує дню проведення аукціону.

Разом із замовленням на придбання акцій юридичні особи подають:

 1. Відомості про власника – юридичну особу;
 2. Довідку про розмір державної частки України в СК, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності) цієї юридичної особи;
 3. Довідку про відсутність будь-якої кількості акцій (часток, паїв) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
 4. Довідку про те, що не є особою, яка прямо чи опосередковано перебуває під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”, або є пов’язаною особою таких осіб;
 5. Інформацію щодо пов’язаних з покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України;
 6. Відомості про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
 7. Інформацію про фінансово-майновий стан (копії балансу, річного фінансового звіту).

Разом із замовленням на придбання акцій фізичні особи подають:

 1. Відомості про власника – фізичну особу;
 2. Довідку про те, що не є працівником державних органів приватизації;
 3. Довідку про, те що не є фізичною особою пов’язаною з особою, яка має громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства;
 4. Довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
 5. Декларацію про доходи – при придбанні об’єкта за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

На момент подання замовлення на придбання акцій кожен покупець та кожна особа, яка має намір придбати акції на аукціоні на власне ім’я (стати кінцевим власником), повинні мати відкриті рахунки в цінних паперах у обраних ними депозитарних установах.

 

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи, необхідні для ідентифікації та акредитації, в тому числі, але не виключно, з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Анкета-Опитувальник юридичної особи з фінансового моніторингу.

Анкета-Опитувальник фізичної особи (фізичної особи-підприємця) з фінансового моніторингу.

 

Контактні особи Біржі:

Євген Єгорушков  тел.: (044) 461-54-24    E-mail: eegorushkov@uice.com.ua