НовиниНовини Фондової біржіРозклад аукціонів Фондової біржі

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

 

Бюлетень аукціону

 

Інформація про продаж акцій ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

Інформація про продаж акцій ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»

 

Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

Правила приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” та Закону України «Про санкції».

 

Гарантійний внесок складає 5% від початкової ціни об’єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати. Реєстраційний внесок становить 17 грн.

Розрахункові реквізити для сплати гарантійних та реєстраційних внесків:

Р/р 26006710746130 “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805, Код ЄДРПОУ 22877057

Р/р 32306413401 в Головне управління НБУ по м. Києву та Київській обл. МФО 321024, Код ЄДРПОУ 22877057

Гарантійний та реєстраційні внески сплачуються окремо відповідно до кожного замовлення, які в свою чергу були подані окремо по кожній позиції бюлетеня, до 15:00 дня, що передує дню проведення аукціону.

 

Замовлення на придбання акцій

Замовлення подається у двох примірниках до 13:00 дня, що передує дню проведення аукціону.

Разом із замовленням для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:

– інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

– для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

–  для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

На момент подання замовлення на придбання акцій кожен покупець та кожна особа, яка має намір придбати акції на аукціоні на власне ім’я (стати кінцевим власником), повинні мати відкриті рахунки в цінних паперах у обраних ними депозитарних установах.

При придбанні об’єкта за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці – фізичні особи повинні подати до організатора аукціону декларацію про доходи.

Відомості про власника цінних паперів (юридична особа)

Відомості про власника цінних паперів (фізична особа)

Заявка про оформлення прав власності

 

Якщо кінцевим власником виступає юридична особа, то така особа складає та подає довідку про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.

Довідка

 

Додатково для проходження акредитації необхідно подати базовий пакет документів:

1) копія статуту;

2) копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3) копія довідки з ЄДРПОУ (довідка зі статистики);

4) копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

5) копія документу, що підтверджує повноваження керівника (наказ або протокол);

6) копія паспорту керівника;

7) копія ІПН керівника;

8) Анкета-Опитувальник юридичної особи з фінансового моніторингу.

Фізичні особи подають копії паспорту та ІПН.

Анкета-Опитувальник фізичної особи (фізичної особи-підприємця) з фінансового моніторингу.

Заявка про оформлення прав власності (для Покупців, які придбали акції безпосередньо).