Увага! Відповідно до пункту 53 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ № 570 від 16.10.2014 р., покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.

Увага! Відповідно до пункту 54 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ № 570 від 16.10.2014 р., покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі за один день до проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, для узагальнення та подання інформації аукціонному комітетові.

Бюлетень спеціалізованого аукціону № 12(185)-2 з продажу скрапленого газу для потреб населення

Сплата учасником аукціону гарантійного внеску (5% заявленого обсягу закупівлі) здійснюється на один з розрахункових рахунків Біржі, а саме:

№26504053100211 в Філії “Київське головне регіональне управління”

ПАТ КБ „ПриватБанк”, МФО 321842

Р/р 26006710746130 “Райффайзен банк Аваль” м. Київ,

МФО 380805, Код ЄДРПОУ22877057

одержувач ПрАТ “Українська Міжбанківська Валютна Біржа”

код ЄДРПОУ 22877057.

Аукціон відбудеться за адресою: м.Київ, вул Межигірська, 1.

Контактні особи біржі:

Інна Гриненко (044) 461-54-39, igrinenko@uice.com.ua

Володимир Квіренко (044) 461-54-24, volodymyr.kvirenko@gmail.com

Суб’єкти господарювання, які бажають приймати участь в аукціонах в якості покупців повинні укласти з Біржею договори про надання послуг не пізніше ніж до 18.00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону.

Договір про надання послуг при організації спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення

Для укладення договору про надання послуг покупець надає Біржі копії наступних документів, завірених підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою покупця:

1) копію Статуту підприємства в останній редакції або іншого установчого документу (з змінами та доповненнями);
2) копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності);
4) копію Свідоцтва платника єдиного податку (за наявності);
5) копію документу, що засвідчує повноваження керівника підприємства;
6) копію 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта керівника та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
7) Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси юридичної особи, з зазначенням його повноважень (в разі підписання договору уповноваженою особою, згідно п.4.2. цього Регламенту);
8) копію 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи (в разі підписання договору уповноваженою особою, згідно п.4.2. цього Регламенту);
9) Анкету-Опитувальник учасника аукціонів за встановленою Біржею формою;
10) копію дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки із скрапленим газом;
11) документи, що підтверджують наявність у покупця власних або орендованих аварійно-диспетчерської служби, оперативного зв’язку 104, підрозділів аварійно-відновних робіт та виробничої бази, необхідної для виконання всіх видів робіт для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання;
12) документи, що підтверджують наявність власних або орендованих майнових об’єктів (крім автомобільних газозаправних станцій).

.

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи, необхідні для участі в аукціоні, в тому числі, але не виключно з метою виконання функцій суб’єкта фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Анкета-Опитувальник юридичної особи резидента з фінансового моніторингу

Для участі в аукціоні покупець подає Біржі аукціонну документацію:

1) заявку на участь в аукціоні за встановленою Аукціонним комітетом формою із зазначенням лотів;

2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження;

Замовлення приймаються, з моменту публікації бюлетеню на сайті, в робочі дні з 9.00 до 18.00 у кімнаті 22 (торговий зал) м.Київ, вул Межигірська, 1.

Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 26.10.2015р.

Заявка на участь у спеціалізованому аукціоні з пpодажу скрапленого газу для потреб населення

Доручення що засвідчує повноваження уповноваженої особи учасника спеціалізованного аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення (щодо кожного аукціону подається окреме доручення)

Регламент організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа” (далі – Регламент)

Типовий договір купівлі-продажу скрапленого газу для потреб населення

Загальний порядок подання заявок на участь в аукцоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено Регламентом.