УТБ “Контрактовий дім УМВБ” запрошує всіх бажаючих взяти участь в торгах природним газом, які організовуються УМВБ за дорученням ПАТ “Одеський припортовий завод”.

Торги проходитимуть в системі електронних торгів УМВБ з можливістю віддаленого доступу, дата проведення торгів в один з днів протягом тижня 29 лютого – 4 березня 2016 року. Точна дата і час проведення торгів, а також регламент будуть опубліковані пізніше, по мірі готовності, на офіційному сайті Біржі.

До закупівлі на торгах планується до 45 млн. куб. м. природного газу з поставкою в березні 2016 року.

Оплата буде проведена протягом місяця поставки, за рахунок банківського фінансування одержуваного Покупцем.

Документи, які надаються для акредитації:

1) заява на акредитацію;
2) заява на кліринг;
3) договір оренди брокерського місця або договір брокерського обслуговування;
4) засвідчена в установленому порядку копія Статуту або іншого установчого документу (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
5) засвідчена в установленому порядку копія Виписки і / або Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
6) засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджують повноваження керівника (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
7) опитувальник клієнта Біржі;
8) документ, що підтверджує повноваження особи або осіб, які виконують операції в системі електронних торгів від імені Учасників (далі – Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи або таких осіб, в письмовій формі. Документ повинен бути підписаний керівником (або особою, яка має право підпису) і завірений печаткою підприємства.

З питань акредитації та умов проведення торгів звертайтеся до

Володимира Квіренка +38 (044) 461-54-24, +38 (068) 939-16-98, vkvirenko@uice.com.ua

Олени Севастьянової +38 (044) 233-63-75, +38 (050) 311-19-09, esevastianova@uice.com.ua