Ф’ючерсний контракт на середній курс долара США

(без поставки)

Базовий актив контрактуБазовим активом контракту є середній курс долара США до гривні.
Обсяг контрактуОбсяг контракту дорівнює 1 000 (одна тисяча) доларів США.
Термін виконання (строк обігу контракту) Найближчі 6 (шість) місяців.
День виконання контрактуДень виконання контракту є третя середа місяця виконання. Якщо цей день є вихідним або

святковим, то днем виконання буде попередній робочий день.

Останній торговий деньОстаннім торговим днем є робочий день, що передує дню виконання.
Форма задання ціни контрактуЦіна контракту вказується в гривнях за 1 долар США.
Мінімальна зміна ціни контракту Мінімальна зміна ціни контракту дорівнює 0,00001 гривні.
Ціна пунктуЦіна пункту дорівнює 0.01 гривні.
Розрахункова цінаРозрахункова ціна є ціна 1 (одного) долара США, що визначена згідно із середнім курсом долара США, розрахованим та оприлюдненим ПрАТ «УМВБ» відповідно до «Методики розрахунку середніх курсів іноземних валют за інформацією комерційних банків України» на день виконання контракту та округлена до п’яти значущих цифр після коми.
Розмір початкової маржіРозмір сукупної початкової маржі для відкриття та подальшого підтримання позицій за ф’ючерсним контрактом визначається за формулою 

Mp = Сp х N

Де, Сp – ставка початкової маржі

N – кількість відкритих позицій за відповідним ф’ючерсним контрактам.

Виконання контрактуВиконання контракту здійснюється шляхом нарахування/списання в день виконання контракту варіаційної маржі, розрахованої за формулою:

ВМ = (РЦ – ЦЗ) х ОК

Де, ВМ – варіаційна маржа

РЦ – розрахункова ціна

ЦЗ – ціна закриття в останній день торгів по даному контракту

ОК – обсяг контракту.