“Річна звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”,
включаючи фінансову та удиторський висновок, оприлюднюэться згідно вимог: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 818 від 14.05.2013 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку” та статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
За 2014 рік:

– Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа” станом на 31.12.2014.

​”​