Збірник тарифів ПрАТ "УМВБ"

 
І. БРОКЕРСЬКЕ МІСЦЕ
1.1.
Вартість Брокерського місця, враховуючи ПДВ, для Членів біржі
1 000 грн.
 
IІ. ФОНДОВИЙ РИНОК
2.1.
Комісійна винагорода по угодах, укладених в електронній торговій системі:
за цінними паперами
0,01%,
але не більше 400 грн.
за операціями РЕПО
0,01%,
але не більше 400 грн.
2.2.
Комісійна винагорода* по угодах з цінними паперами, укладених на біржі згідно «Регламенту проведення на ПрАТ «УМВБ» торгів цінними паперами за технологією одностороннього аукціону» (з голосу)
*визначається біржею спільно з замовником (продавцем/покупцем) в залежності від  обсягу цінних паперів, що пропонуються до продажу/купівлі, потенційного попиту на них, умов вторинного обігу на біржі та ліквідності зазначених цінних паперів при вторинному обігу
не більше 1%
(сукупно з продавця та/або покупця)
2.3.
Комісійна винагорода по угодах, укладених на біржі з продажу прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (% від суми угоди з Покупця)
1%
2.4.
Організація та проведення розміщення цінних паперів
За домовленістю
2.5.
Допуск цінних паперів до торгівлі на ПрАТ «УМВБ» за категорією лістингових цінних паперів (одноразово)
500 грн.
2.6.
Допуск цінних паперів до торгівлі на ПрАТ «УМВБ» без включення до біржового реєстру – позалістингові цінні папери (одноразово)
200 грн.
 
IІІ. СТРОКОВИЙ РИНОК
3.1.
Комісійна винагорода за реєстрацію та організацію погашення строкових контрактів, укладених на біржі(за один контракт)
 
 за строковими контрактами вартістю до 10 тис.грн.
0,30 грн.
 
за строковими контрактами вартістю від 10 тис.грн. до 100 тис.грн.
3,00 грн.
 
за строковими контрактами вартістю понад 100 тис.грн.
5,00 грн.
3.2.
Комісійна винагорода за строковими контрактами, укладеними внаслідок скальперських операцій
 
за строковими контрактами вартістю до 10 тис.грн.
0,01 грн.
 
за строковими контрактами вартістю від 10 тис.грн. до 100 тис.грн.
0,10 грн.
 
за строковими контрактами вартістю понад 100 тис.грн.
0,20 грн.
 
IV. НАВЧАННЯ
 4.1.
Плата за навчання на ПрАТ “УМВБ” для отримання Кваліфікаційного атестата (враховуючи ПДВ)
600 грн.