Проспекти емісій акцій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення на ПрАТ “УМВБ”: