ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань проекту порядку денного

чергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ»),

 призначених на 27.03.2017 року

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
 3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
 4. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.
 5. Про затвердження звіту Біржової ради ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.
 6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.
 7. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ».
 8. Про припинення повноважень Голови та членів Біржової ради ПрАТ «УМВБ» в зв’язку з закінченням строку повноважень.
 9. Про обрання нового персонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ».
 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ».
 11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» в зв’язку з закінченням строку повноважень.
 12. Про обрання нового персонального складу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
 13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
 14. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції.
 15. Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «УМВБ».
 16. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в новій редакції.

 

Проекти рішень щодо питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання 1 порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

1.1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на Загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної комісії – Камінський Антон Антонович, Члени Лічильної комісії – Шапка Анатолій Іванович, Гриненко Інна Петрівна.

 

Питання 2 порядку денного:

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

2.2. Для проведення Загальних зборів акціонерів Головою Загальних зборів акціонерів обрати Гінзбурга Олександра Леонідовича та секретарем Загальних зборів акціонерів обрати Лунькову Вікторію Ігорівну.

 

Питання 3 порядку денного:

Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

3.1. Проводити розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент чергових Загальних зборів акціонерів:

— доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

— виступи з питань порядку денного, в тому числі виступи з зауваженнями та відповідями  – до 5 хв.;

3.2. Питання та пропозиції ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» із зазначенням найменування чи прізвища, ім’я, по батькові акціонера (його представника).

3.2. Провести Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ» без перерви.

 

Питання 4 порядку денного:

Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2016 рік, а також баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. з валютою балансу 118 918 000,00 гривень, власним капіталом Товариства 103 634,00 гривень.

 

Питання 5 порядку денного:

Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

 

Питання 6 порядку денного:

Про затвердження звіту Біржової ради ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік.

 

Питання 7 порядку денного:

Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства. Збитки Товариства від фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 542 000,00 гривень покрити за рахунок прибутків минулих періодів. (Проект річної фінансової звітності ПрАТ «УМВБ» за 2016 рік додається)

 

Питання 8 порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Біржової ради ПрАТ «УМВБ» в зв’язку з закінченням строку повноважень.

Проект рішення:

8.1. Припинити з 27 березня 2017 року повноваження Біржової ради ПрАТ «УМВБ» у складі Голови Біржової ради – Гінзбурга Олександра Леонідовича та членів Біржової ради:  Берадзе Георгія Риносійовича, Гуртового Григорія Аркадійовича, Дубинського Юрія Львовича, Бобишева Андрія Олександровича.

 

Питання 9 порядку денного:

Про обрання нового персонального складу Біржової ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

9.1. Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.

 

Питання 10 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ». Обрати уповноважену особу на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ» — Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича. (Проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ» додаються)

 

Питання 11 порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» в зв’язку з закінченням строку повноважень.

Проект рішення:

11.1. Припинити з 27 березня 2017 року повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» у складі Голови Ревізійної комісії – Книш Ігора Володимировича, члена Ревізійної комісії Череватюка Василя Михайловича, члена Ревізійної комісії Квіренко Володимира Олексійовича.

 

Питання 12 порядку денного:

Про обрання нового персонального складу Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

12.1. Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.

 

Питання 13 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ». Обрати уповноважену особу на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради ПрАТ «УМВБ» — Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича. (Проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» додаються)

 

Питання 14 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «УМВБ».

14.2. Внести зміни до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції. (Проект нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» додається)

 

Питання 15 порядку денного:

Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення:

15.1. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» Гінзбургу Олександру Леонідовичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» Луньковій Вікторії Ігорівні підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами акціонерів.

15.2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ», затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Питання 16 порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

16.1. Внести зміни до Положення про Біржову раду ПрАТ «УМВБ» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в новій редакції.

(Проекти Положення про Біржову раду ПрАТ «УМВБ» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «УМВБ» додаються)