НовиниНовини Фондової біржіРозклад аукціонів Фондової біржі

На ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» починається відкрите (публічне) розміщення акцій простих іменних, бездокументарної форми існування, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», код за ЄДРПОУ 35960913.

 

Проспект емісії акцій простих іменних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» був опублікований 25 квітня 2018 року в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №79 (2832).

 

Параметри випуску цінних паперів:

–  характеристика акцій: прості, іменні;

– реєстраційний номер № 101/1/2017-Т, дата реєстрації 27.10.2017р.;

– міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) UA4000029367;

– код CFI – ESVUXR;

–  кількість акцій: 67 053 (шістдесят сім тисяч п’ятдесят три) шт.;

– номінальна вартість однієї акції: 1025,00 грн. (одна тисяча двадцять п’ять гривень 00 коп.);

– загальна номінальна вартість випуску акцій: 68 729 325,00 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот двадцять дев’ять тисяч триста двадцять п’ять гривень 00 коп.);

– дата  початку розміщення акцій – 10.05.2018 року;

– дата  закінчення розміщення акцій – 16.05.2018 року.

Умови розміщення цінних паперів:

1Терміни розміщення10.05.2018 – 16.05.2018 включно
2Дата та час проведення Біржових торгів з розміщенняЩоденно у робочі дні о 9:30
3Форма і технологія проведення Біржових торгівБіржові торги «з голосу» за технологією одностороннього аукціону згідно з Статтею 18 Правил Біржі
4 

Терміни та процедура подання заявок на купівлю

Заявка на купівлю цінних паперів подається у двох примірниках до 17:00 дня, що передує дню проведення Біржових торгів, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1, 2 – й поверх, к. 22.
6Розмір та терміни перерахування гарантійного внескуГарантійний внесок для участі в Біржових торгах не встановлюється
7Порядок розрахунків за Біржовими контрактамиРозрахунки у цінних паперах і грошових коштах здійснюються у терміни, що визначені у Біржових контрактах.

Покупці перераховують грошові кошти за придбані цінні папери на розрахунковий рахунок Емітента, що вказаний у Біржових контрактах.

Після проведення розрахунків у грошових коштах Покупці та Емітент протягом однієї години інформують про це Біржу.

Після отримання від Покупців та Емітента відомостей про проведення розрахунків у грошових коштах Біржа надає відповідну інформацію Депозитарію, у системі якого обліковуються цінні папери Емітента. На підставі отриманої інформації Депозитарій здійснює списання/зарахування цінних паперів.

Після проведення розрахунків у цінних паперах Покупці та Емітент  протягом однієї години інформують про це Біржу.

8 

Додаткові умови

 

Покупцями цінних паперів можуть бути Члени Біржі, що діятимуть в своїх інтересах або інтересах будь-яких зацікавлених осіб, фізичних або юридичних.

 

Проспект емісії акцій простих іменних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

 

Біржовий бюлетень

 

Заявка на купівлю цінних паперів

_____________________________________

Більш детальна інформація за телефоном: (044) 461-54-30.