Новини Фондової біржі

Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа»

(код за ЄДРПОУ: 22877057)

Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа»
(далі – ПрАТ «УМВБ», Товариство) повідомляє про виявлену технічну помилку в повідомленні про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ», яке було опубліковано в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та на сторінці в мережі Інтернет 24.03.2016 року, а також яке було опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2312) від 25 березня 2016 року.

Текст повідомлення: «Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 25 лютого 2016 року», слід читати наступним чином – «Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 19 квітня 2016 року».