Новини

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «УМВБ»

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі заяви від кандидата на переобрання. Книш Ігор Володимирович (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії ПрАТ “УМВБ”. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ “УМВБ”; Житомирське управління АТ “Ощадбанк”, начальник філії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі поданої заяви кандидата на переобрання. Черватюк Василь Михайлович ( на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ “УМВБ”; ПАТ СК “Українська страхова група”, директор Другого Управління продаж м. Київ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі поданої заяви від кандидата на переобрання. Квіренко Володимир Олексійович (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ “УМВБ”; ТОВ “Океан”, комерційний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.

Рішення про обрання прийнято на Засіданні Біржової ради ПрАТ “УМВБ” від 25.04.2016 р. Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення Біржової ради ПрАТ “УМВБ” від 25.04.2016р. Липинська Олена Олександрівна (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Правління. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПрАТ “УМВБ”, Член Правління ПрАТ “УМВБ”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.