Відповідно до Протоколу № 10 засідання Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 27 листопада 2015 року.
У зв’язку з поданою членом письмовою заявою про припинення членства та виключення із членів ПрАТ «УМВБ», враховуючи те, що  у нижчезазначеного члена строк дії ліцензій закінчився та не відбулося їх переоформлення, зі складу членів Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» виключено:
Товариство з обмеженою відповідальністю “СВІССІНВЕСТ”
(код ЄДРПОУ 37266778);
Рішення Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 27 листопада 2015 року.
Відповідно до п. 7.3. Правил біржі –  «З дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі Договір про брокерське місце та Генеральна угода, укладені між Біржею та членом Біржі, членство якого припиняється, вважаються достроково розірваними».