Відповідно до Протоколу № 6 засідання Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 30 червня 2015 року.
У зв’язку з поданою членом письмовою заявою про припинення членства та виключення із членів ПрАТ «УМВБ», враховуючи достатність наявної інформації щодо ліквідації або реорганізації, та тим, що серед іншого у нижчезазначеного члена строк дії ліцензії закінчився та не відбулося її переоформлення, зі складу членів Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» виключено:
1. АТ «ІМЕКСБАНК»
(код ЄДРПОУ 20971504).
Рішення Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 30 червня 2015 року.
Відповідно до п. 7.3. Правил біржі –  «З дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі Договір про брокерське місце та Генеральна угода, укладені між Біржею та членом Біржі, членство якого припиняється, вважаються достроково розірваними».