Відповідно до Протоколу № 7 засідання Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 27 серпня 2015 року.
У зв’язку з поданою членом письмовою заявою про припинення членства та виключення із членів ПрАТ «УМВБ», враховуючи достатність наявної інформації щодо ліквідації або реорганізації, та тим, що серед іншого у нижчезазначених членів строк дії ліцензії закінчився та не відбулося її переоформлення, зі складу членів Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» виключено:
1. Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний банк “КИЇВ”
(код ЄДРПОУ14371869);
2. Публічне акціонерне товариство “Енергобанк”
(код ЄДРПОУ 19357762).
Рішення Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 27 серпня 2015 року.
Відповідно до п. 7.3. Правил біржі –  «З дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі Договір про брокерське місце та Генеральна угода, укладені між Біржею та членом Біржі, членство якого припиняється, вважаються достроково розірваними».