Відповідно до Протоколу № 1 засідання Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 17 лютого 2016 року.
У зв’язку з поданими членами письмовими заявами про припинення членства та виключення із членів ПрАТ «УМВБ», враховуючи достатність наявної інформації щодо ліквідації або реорганізації, та тим, що серед іншого у нижчезазначених членів строк дії ліцензії закінчився та не відбулося її переоформлення, зі складу членів Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» виключено:
1. Публічне акціонерне товариство “Промінвестбанк”
(код ЄДРПОУ00039002);
2. Публічне акціонерне товариство “Банк “Київська Русь”
(код ЄДРПОУ 24214088);
3. Публічне акціонерне товариство “ЮНЕКС БАНК”

(код ЄДРПОУ 20023569);
4. Публічне акціонерне товариство “Сітібанк”
(код ЄДРПОУ 21685485);
5. Публічне акціонерне товариство “Укргазпромбанк”
 (код ЄДРПОУ 24262992).
Рішення Біржової Ради Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» від 17 лютого 2016 року.
Відповідно до п. 7.3. Правил біржі –  «З дати прийняття Біржовою Радою УМВБ рішення про припинення членства на Біржі Договір про брокерське місце та Генеральна угода, укладені між Біржею та членом Біржі, членство якого припиняється, вважаються достроково розірваними».