Річна звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”,
включаючи фінансовий та аудиторський висновок, оприлюднюється згідно вимог: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 818 від 14.05.2013 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку” та статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
За 2014 рік: