Призупинено обіг цінних паперів: ПАТ «АРХІМЕД»; ПАТ «КИЇВГУМА»; ПАТ «Імені газети «ИЗВЕСТИЯ».


До відома членів Біржі.

Згідно Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №№ 757-759 від 04.06.2015року, доводимо до Вашого відома про зупинення торгівлі з 05.06.2015 по 05.09.2015 рр., на будь-якій фондовій біржі цінними паперами:

– ПАТ «АРХІМЕД» (ЄДРПОУ 23991482);

– ПАТ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 00152253);

– ПАТ «Імені газети «ИЗВЕСТИЯ» (ЄДРПОУ 00851034).