До відома членів Біржі!

Згідно Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №№494-497 від 27.06.2017, доводимо до Вашого відома про зупинення торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі на термін з 30.06.2017 року до 31.12.2017 року таких товариств:

ТОВ «ІТС УКРАЇНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33194878);

ТОВ «РА МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 37080280);

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код за ЄДРПОУ 37816204);

ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 35759019).