ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань проекту порядку денного

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ»),

 призначених на 30.08.2017 року

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного позачергових Загальних зборів аукціонерів ПрАТ «УМВБ»:

  1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
  3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
  4. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції.
  5. Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УМВБ».

 

Проекти рішень щодо питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»:

Перше питання порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»».

Проект рішення:

1.1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної комісії – Паращук Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії – Єгорушков Євген Адольфович, Дударець Юрій Миколайович.

 

Друге питання порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»».

Проект рішення:

2.1. Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Головою Загальних зборів акціонерів обрати Гінзбурга Олександра Леонідовича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів обрати Лунькову Вікторію Ігорівну.

 

Третє питання порядку денного: «Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»».

Проект рішення:

3.1. Проводити розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

— доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;

— виступи з питань порядку денного, в тому числі виступи з зауваженнями та відповідями  – до 5 хв.;

3.2. Питання та пропозиції ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» із зазначенням найменування чи прізвища, ім’я, по батькові акціонера (його представника).

3.3. Провести Загальні збори акціонерів ПрАТ «УМВБ» без перерви.

 

Четверте питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції».

Проект рішення:

4.1. Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «УМВБ».

4.2. Внести зміни до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції. (Проект нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» додається)

 

П’яте питання порядку денного: «Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УМВБ»».

Проект рішення:

5.1. Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» Гінзбургу Олександру Леонідовичу та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» Луньковій Вікторії Ігорівні підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

5.2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ», затвердженої цими позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УМВБ», самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.