Річна звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”,

включаючи фінансову та удиторський висновок, оприлюднюэться згідно вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” та статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

За 2014 рік:

– Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік;

– Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа” станом на 31.12.2014.