ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань порядку денного

річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»,

 призначених на 23 квітня 2019 року

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 1:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на цих Загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально: Голова Лічильної комісії – Липинська Олена Олександрівна, Члени Лічильної комісії – Родін Євгеній Валерійович, Єгорушков Євген Адольфович із припиненням їх повноважень з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 2:

Для проведення цих Загальних зборів акціонерів Головою Загальних зборів акціонерів обрати Лунькову Вікторію Ігорівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів обрати Паращука Олександра Олександровича та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

 

 1. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 3:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів:

 • проводити розгляд, обговорення та голосування по всім питанням порядку денного у послідовності, що передбачена порядком денним Загальних зборів акціонерів;
 • по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування;
 • для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
 • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Голові Загальних зборів акціонерів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Загальних зборів акціонерів, розгляду не підлягають;
 • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Загальних зборів акціонерів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 • провести Загальні збори акціонерів без перерви.

 

 1. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 4:

Затвердити звіт Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік, а також баланс ПрАТ «УМВБ» станом на 31.12.2018 р. з валютою балансу 112 163 805,28 гривень, власним капіталом ПрАТ «УМВБ» 98 448 868,24 гривень.

 

 1. Про затвердження звіту Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 5:

Затвердити звіт Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.

 

 1. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 6:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.

 

 1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності) за 2018 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 7:

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «УМВБ». Збитки ПрАТ «УМВБ» від фінансово – господарської діяльності ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік у розмірі 60 911,82 гривень покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

 

 1. Про припинення повноважень Голови та членів Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 8:

Припинити з 23 квітня 2019 року повноваження Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» у складі Голови Біржової (наглядової) ради – Гінзбурга Олександра Леонідовича та членів Біржової (наглядової) ради:  Берадзе Георгія Риносійовича, Кравця Віктора Михайловича, Лунькової Вікторії Ігорівни.

 

 1. Про обрання членів Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 9:

Обрання членів Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 (три) роки.

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 10:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» на безоплатній основі, з Головою Біржової (наглядової) ради на платній основі з винагородою у розмірі 10 000,00 грн. на місяць. Обрати уповноважену особу на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» — Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича.

 

 1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 11:

Припинити з 23 квітня 2019 року повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» у складі Голови Ревізійної комісії – Книша Ігоря Володимировича та членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ»: Череватюка Василя Михайловича, Сауляка Артема Олександровича.

 

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 12:

Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 (три) роки.

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 13:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» на безоплатній основі. Обрати уповноважену особу на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» — Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича.

 

14. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення № 1 з питання № 14:

Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «УМВБ». Внести зміни до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції.

 

15. Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «УМВБ».

Проект рішення № 1 з питання № 15:

Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» Луньковій Вікторії Ігорівні та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ» Паращуку Олександру Олександровичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «УМВБ», що затверджена цими Загальними зборами акціонерів.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УМВБ» Гулей Анатолія Івановича забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ», затвердженої цими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УМВБ», самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення № 1 з питання № 16:

Внести зміни до Положення про Біржову (наглядову) раду ПрАТ «УМВБ» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в новій редакції.