Ф’ючерсний контракт на середній курс російського рубля

(без поставки)

Базовий актив контрактуБазовим активом контракту є середній курс російського рубля до гривні.
Обсяг контрактуОбсяг контракту дорівнює 10 000 (десять тисяч) російських рублів.
Термін виконання (строк обігу контракту) Найближчі 6 (шість) місяців.
День виконання контрактуДень виконання контракту є третя середа місяця виконання. Якщо цей день є вихідним або святковим, то днем виконання буде попередній робочий день.
Останній торговий деньОстаннім торговим днем є робочий день, що передує дню виконання.
Форма задання ціни контрактуЦіна контракту вказується в гривнях за 1 російський рубель.
Мінімальна зміна ціни контрактуМінімальна зміна ціни контракту дорівнює 0,0001 гривні.
Ціна пунктуЦіна пункту дорівнює 1 (одній) гривні.
Розрахункова цінаРозрахункова ціна є ціна 1 (одного) російського рубля, що визначена згідно із середнім курсом російського рубля, розрахованим та оприлюдненим ПрАТ «УМВБ» відповідно до «Методики розрахунку середніх курсів іноземних валют за інформацією комерційних банків України» на день виконання контракту та округлена до п’яти значущих цифр після коми.
Розмір початкової маржіРозмір сукупної початкової маржі для відкриття та подальшого підтримання позицій за ф’ючерсним контрактом визначається за формулою 

Mp = Сp х N

Де, Сp – ставка початкової маржі

N – кількість відкритих позицій за відповідним ф’ючерсним контрактам.

Виконання контрактуВиконання контракту здійснюється шляхом нарахування/списання в день виконання контракту варіаційної маржі, розрахованої за формулою:

ВМ = (РЦ – ЦЗ) х ОК

Де, ВМ – варіаційна маржа

РЦ – розрахункова ціна

ЦЗ – ціна закриття в останній день торгів по даному контракту

ОК – обсяг контракту.