Порядок набуття членства УТБ “Контрактовий дім УМВБ”

Набути членства можуть виключно Учасники біржових торгів.

Для проходження акредитації і отримання статусу Учасника Клієнт зобов’язаний надати Біржі:

– документи для ідентифікації (Додаток № 1 до Правил)

– заяву на акредитацію та реєстрацію брокера (Додаток № 2 до Правил). Для окремих аукціонів форма заяви може встановлюватися відповідним Регламентом)

– документ, що підтверджує повноваження осіб, що будуть здійснювати операції в СЕТ, зокрема, але не виключно укладення Біржових угод від імені Клієнта (надалі – Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи, місця проживання. Цей документ повинен бути наданий в письмовій формі із підписом керівника Клієнта або іншої особи, що має повноваження підписувати відповідні документи. Біржа залишає за собою право перевіряти коректність оформлення цього документу та достатність повноважень Уповноважених осіб (Додаток № 3 до Правил).

– підписаний зі своєї сторони Договір оренди брокерського місця, якщо інше не погоджено Біржею та учасниками (Додаток № 4 до Правил).