Фінансова звітність та додаткова інформація
 1. Квартальна інформація за IІI квартал 2016 року
 2. Квартальна інформація за II квартал 2016 року
 3. Річна Інформація Емітента Цінних Паперів за 2015 рік (дата розміщення 29.04.2016р.)
 4. Аудиторський Висновок за 2015 рік (дата розміщення 29.04.2016р.)
 5. Річна Інформація Емітента Цінних Паперів за 2014 рік (дата розміщення 29.04.2015р.)
 6. Аудиторський Висновок за 2014 рік (дата розміщення 29.04.2015р.)

 

 Особлива інформація
 1. Особлива інформація від 04.04.2017 (дата розміщення 07.04.2017)
 2. Особлива інформація від 30.03.2017 (дата розміщення 04.04.2017)
 3. Особлива інформація від 27.03.2017 (дата розміщення 31.03.2017)
 4. Особлива інформація від 06.02.2017 (дата розміщення 09.02.2017)

 

Повідомлення про проведення загальних зборів:

Повідомлення про проведення загальних зборів 27.03.2017 року* (дата розміщення 24.02.2017р.)

*Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

 

_________________________________________________________________

Річна (квартальна) звітність Приватного акціонерного товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, включаючи фінансовий звіт та аудиторський висновок, оприлюднюється (розкривається) згідно вимог:
 • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013р. за № 2180/24712 (із змінами);
 • Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013 № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 за № 856/23388 (із змінами);
 • Статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.