Найближчими тижнями Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ» планує проведення перших електронних аукціонів з продажу карбаміду ПАТ «Одеський припортовий завод». Учасниками даних аукціонів можуть бути лише покупці-нерезиденти.

Перший електронний аукціон на УТБ “Контрактовий дім УМВБ” відбудеться в лютому.

Для того, щоб взяти участь в аукціоні, необхідно пройти процедуру акредитації.

Документи, які надаються для акредитації Покупця (в електронному вигляді):

1) заява на акредитацію;
2) договір оренди брокерського місця або договір брокерського обслуговування;
3) засвідчена в установленому порядку копія Статуту або іншого установчого документу (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
4) засвідчена в установленому порядку копія Виписки і / або Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
5) засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджують повноваження керівника (наприклад, копія, завірена уповноваженою особою Покупця, нотаріально або іншим прийнятним для Біржі способом);
6) опитувальник клієнта Біржі;
7) документ, що підтверджує повноваження особи або осіб, які виконують операції в СЕА від імені Учасників (далі – Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи або таких осіб, в письмовій формі. Документ повинен бути підписаний керівником (або особою, яка має право підпису) і завірений печаткою підприємства.

Точна дата та час проведення аукціону, а також регламент та аукціонний бюлетень будуть опубліковані пізніше, по мірі готовності, на офіційному сайті Біржі.

З питань акредитації та умов проведення аукціонів звертайтеся до

Володимира Квіренка +38 (044) 461-54-24, +38 (068) 939-16-98, vkvirenko@uice.com.ua

Олени Севастьянової +38 (044) 233-63-75, +38 (050) 311-19-09, esevastianova@uice.com.ua