До відома членів Біржі!

Згідно Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №№18,19 від 17.01.2019 року, доводимо до Вашого відома про виключення зі списку емітентів, що мають ознаки фіктивності та відновлення з 24.01.2019р. обігу цінних паперів наступного емітента:

– ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«СТРАХОВИЙ БУДИНОК » (ідентифікаційний код 23364325).