До відома членів Біржі!

Згідно із Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 17 від 17.01.2019р., доводимо до Вашого відома про заборону з 18.01.2019 року торгівлі цінними паперами, а саме, вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами наступного емітента:

ПАТ «КОНКОРД  ІНК.» (ідентифікаційний код юридичної особи 38824174).