До відома членів Біржі!

 

Згідно із Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №226 від 18.04.2019р., доводимо до Вашого відома про заборону з 19.04.2019 року торгівлі цінними паперами наступного емітента:

ПВІФ «ДИСКОНТ» НВЗТ (ЄДРІСІ 233781) ТОВ «КУА «ІНВЕСТКОНСУЛЬТАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35058583),

а саме, вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітентіа, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.